Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e. V. – ZAS · ZfL · ZMO

Berlin, Lockdown 2020. Photo: Lars Wiedemann
Berlin, Lockdown 2020. Photo: Lars Wiedemann

Dem Vorstand der GWZ Berlin e. V. gehören gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung an: